Obecné zastupiteľstvo 25.3.2022 – videozáznam

Prvá časť:

Druhá časť:Na úvodnú stranu