Kultúrny dom

Kultúrny dom bol postavený brigádnicky v rokoch 1968 – 1971. Prešiel mnohými rekonštrukciami. V roku 2010 – 2012 sa uskutočnil projekt Revitalizácie centra obce Semerovo. V roku 2017 bolo zastrešenie terasy kultúrneho domu. V roku 2016 Obec Semerovo odkúpila od Agrospolu Semerovo družstvo kuchyňu, ktorá postupne prešla rekonštrukciou a postupným zakúpením vybavenia inventáru.

Kultúrny dom má sálu s agregátovým vykurovaním, klubovňu, vestibul a bufet sú vybavené plynovým kúrením s radiátormi. V areály MKS je vybudované veľké pódium a dlaždicová plocha s priľahlým parkom.

Kapacita kultúrneho domu:

Sála na sedenie 280 miest, na sedenie pri stoloch 120 miest.

Klubovňa má kapacitu 20 miest.

Poplatky za prenájom KD pre občanov obce Semerova:

Prenájom KD – vykurovacie obdobie                                    30,-

Prenájom KD – mimo vyk. obdobia                                       25,-

Prenájom klubovne s bufetom – vykurovacie obdobie          15,-

Prenájom klubovne s bufetom – mimo vyk. obdobie             10,-

Poplatok za prenájom KD pre ostatných:

Prenájom KD – vykurovacie obdobie                                    120,-

Prenájom KD – mimo vyk. obdobia                                      100,-

Prenájom klubovne s bufetom – vykurovacie obdobie            60,-

Prenájom klubovne s bufetom – mimo vyk. obdobia              50,-

Vedúca MKS: Soňa Slobodníková

Tel. kontakt : 035/6474101, 6450080, 0915043014Na úvodnú stranu