Dokumenty ochrany prírody

2023

2022

2021

Rozhodnutie – 1 smrek

Oznámenie o začatí konania – 1 smrek

Rozhodnutie – 1 smrek

Rozhodnutie – 1 smrek

2020

Rozhodnutie – výrub 6 stromov

Rozhodnutie – výrub 1 drevina

Rozhodnutie – výrub 2 dreviny

Rozhodnutie – výrub 2 dreviny

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov – 6 stromy

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov – 2 stromy

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov – 1 ks strom

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 410 kB)

Rozhodnutie – výrub 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 211kB)

Rozhodnutie – výrub 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 214 kB)

Oznámenie o začatí konania – 1 strom (typ súboru: pdf, veľkosť: 194 kB)

Oznámenie o začatí konania – 1 strom (typ súboru: pdf, veľkosť: 103 kB)

Rozhodnutie o výrube 23 ks stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 164 kB)

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO – List

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO – „Regionálny Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Oznámenie o začatí konania – 28 ks drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 99 kB)

 2019

Rozhodnutie o výrube 1 dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 266 kB)

Oznámenie o začatí konania – 1 smrek (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)

Rozhodnutie o výrube 1 stromu (typ súboru: pdf, veľkosť: 263 kB)

Rozhodnutie o výrube stromov (2 ks) (typ súboru: pdf, veľkosť: 251 kB)

Rozhodnutie o výrube stromov (5 ks) (typ súboru: pdf, veľkosť: 219 kB)

Rozhodnutie o výrube stromu (1 smrek) (typ súboru: pdf, veľkosť: 218 kB)

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)

Oznámenie o začatí konania – výrub 1 ks dreviny (typ súboru: pdf, veľkosť: 144 kB)

Oznámenie o začatí konania – výrub 5 ks drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 114 kB)

Oznámenie o začatí konania – výrub 2 ks drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 140 kB)

Rozhodnutie o výrube stromu (1 višňa) (typ súboru: pdf, veľkosť: 212 kB)

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín (typ súboru: pdf, veľkosť: 109 kB)

Rozhodnutie o výrube stromov (2 ks stromov) (typ súboru: pdf, veľkosť: 209 kB)

Rozhodnutie o výrube stromov (44 drevín) (typ súboru: pdf, veľkosť: 248 kB)

Rozhodnutie o výrube stromov (2 × topoľ) (typ súboru: pdf, veľkosť: 209 kB)

Rozhodnutie o výrube stromov (2 × smrek) (typ súboru: pdf, veľkosť: 204 kB)

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov (typ súboru: pdf, veľkosť: 103 kB)

Oznam o začatí konania obec Dubník (typ súboru: pdf, veľkosť: 107 kB)

Oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu a výrub drevín na súkromnom pozemku 19.2.2019 (typ súboru: pdf, veľkosť: 105 kB)

Oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku 15.2.2019 (typ súboru: pdf, veľkosť: 104 kB)Na úvodnú stranu