Obecné byty

Bytový dom č.Veľkosť bytuPočet bytov

Obecné byty: zdravotné stredisko s.č. 556

číslo  bytu veľkosť bytu  ŠFRB
č.197,87 m2podlahová plocha 79,78 m2 , 3 izby
č. 295,69 m2podlahová plocha 79,73 m2,  3 izby
č. 393,52 m2podlahová plocha 79,98 m2,  3 izby
č. 4.93,61 m2podlahová plocha 78,10 m2 , 3 izby
č. 544,11 m2podlahová plocha 39,61 m2, 1 izba
č. 680,06 m2bez ŠFRB ,74,75 m2= 3+1 izba


Na úvodnú stranu