Kronika obce

Preambula pamäti národa:

„Pretože národ bez pamäte, je národ bez histórie, je národ na úpadku. Pretože bez úcty k minulosti niet úcty k budúcnosti.“

Rozhodli sme sa, že kroniku našej obce prevedieme do elektronickej podoby, ktorá umožní všetkým toto dedičstvo pamäte zdieľať.

Poslaním kroniky je zachovanie a ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva obce. Vecne, chronologicky, písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti obecného významu na základe priebežne získavaných spracovaných podkladov z verejného a spoločenského života, obecnej samosprávy, politickom, hospodárskom, kultúrnom, športovom, sociálnom a inom dianí v obci. Súčasťou je aj dianie v školstve, zdravotníctve, cirkevnom živote, informácie o počasí a najdôležitejšie správy zo sveta.

Zápisy preštuduje a schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.Na úvodnú stranu