Územný plán obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 7/2016 zo dňa 28. 10. 2016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SEMEROVO Zmeny a doplnky č 1Na úvodnú stranu