Futbalový klub

Názov združenia: FC SEMEROVO
Právna forma: Združenie
IČO: 42201888
Sídlo: Semerovo 136, 94132 Semerovo, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-2110
Registrový úrad: MV SR

Aktuálne informácie nájdete na Facebooku.

Novinky futbalového klubu

Od Februára 2022 má náš futbalový klub FC Semerovo nové logo, ktoré v sebe odzrkadľuje históriu nášho futbalového klubu. Logu v hornej časti dominuje erb našej obce a pod ním je uvedený rok založenia klubu 1933. V pozadí sa vypína vrch Váraš kde sa nachádzalo voľakedy hradisko ako nedobytná pevnosť a kde sa odjakživa hrával v Semerove futbal.  Za odbornú pomoc  pri tvorbe loga ďakujeme nášmu rodákovi Tomášovi Rigovi.

Fotografie tímov FC Semerovo

História futbalového klubu

Futbalový klub v obci Semerovo založil v roku 1933 Štefan Ujček pod názvom TJ Sokol Semerovo. Druhým známym predsedom bol Štefan Róža a od roku 1959 to bol Emil Brezík. V roku 1969 prišlo k prvému premenovaniu futbalového klubu na TJ Družstevník Semerovo a predsedom sa stal Štefan Rosenberg. Po desiatich rokoch v roku 1979 prevzal predsedníctvo klubu Jozef Baláž, ktorý ho viedol až do roku 1991. V tomto roku prevzal predsedníctvo Ján Šima kedy klub neoficiálne začal vystupovať pod novým názvom FC Semerovo. Od roku 1999 prechádzal klub turbulentným obdobím kedy sa do roku 2003 vo vedení klubu vystriedalo viacero funkcionárov: Karol Bujdák, Miroslav Slobodník, Jaroslav Košan a Pavol Šuráni. V roku 2003 prevzal vedenie klubu Marek Šemelák. V tomto období prišlo k druhému oficiálnemu premenovaniu klubu z TJ Družstevník Semerovo na FC Semerovo a to na valnom zhromaždení 29.10.2006. Dňa 13.12.2015 bol na valnom zhromaždení zvolení za nového predsedu Igor Bohoš, ktorí vedie futbalový klub aj v súčasnosti.

Najväčšie úspechy futbalového klubu

Postup do najvyššej okresnej súťaže 1986/1987

Postup do najvyššej okresnej súťaže 2007/2008

Postup do krajskej súťaže V. liga Východ 2008/2009

Futbalový areál: Ihrisko Pod Várašom

Od zdokladovanej histórie hrá futbalový klub svoje zápasy na ihrisku Pod Várašom. Pôvodnú budovu obliekarne nahradila v 80´rokoch nová budova. Areál prešiel viacerými premenami hlavne po dvoch povodniach. Pri prvej v 90´rokoch prišlo k vybudovaniu oplotenia areálu aj samotného ihriska betónovým plotom a k vybudovaniu tribúny. Po druhej v roku 2011 boli v areáli vybudované odvodňovacie kanály a zámková dlažba na prístupovej ceste do areálu. Ďalej sa v areáli vybudovalo osvetlenie pre tréningy v jesennom období, plážové ihrisko s osvetlením, funkčné polievanie v letných mesiacoch, zabezpečila sa traktorová kosačka na pravidelné kosenie, nové toalety a sprchy v budove obliekarne a ďalšie úpravy pre spríjemnenie návštevníkov areálu. V roku 2020 prebehol v areáli výrub topoľov, ktoré svojim vekom a vzrastom už ohrozovali bezpečnosť účastníkov podujatí. V samotnom areáli je ešte veľa práce či už je to rekonštrukcia obliekarne, zastrešenie tribúny, oddychová zóna a mnoho ďalších výziev. Bohužiaľ pozemky v areáli ešte nie sú z minulosti všetky vysporiadané. V roku 2020 sa podarilo vysporiadať pozemok pod obliekarňou no stále ostáva ešte vysporiadať časť ihriska čo by mohlo v skrášľovaniu areálu zabrániť.

Družba medzi futbalovými klubmi:

Dňa 17.6.1977 bola podpísaná družba obcí SEMEROVO a ŠATOV. Obec šatov sa nachádza v okrese Znojmo v Českej republike. Od tohto dátumu prebieha intenzívna spolupráca medzi futbalovými klubmi, ktorá je okorenená množstvom spoločných zážitkov zo spoločných stretnutí. V súčasnosti sa komunikácia trochu utlmila no veríme, že viac ako 40 rokov spoločného priateľstva znovu ožije.

Podrobné informácie nájdete tu (formát: pdf, veľkosť: 5,48 MB).Na úvodnú stranu