Predaj a prenájom majetku

Predaj majetku

Zverejnené oznamy o odpredaji majetku obce najdete na tomto odkaze

Cenník služieb a Prenájom majetku

Prenájom  Kultúrneho Domu (KD) pre občanov obce Semerovo:

Nájom KD bez kuchyne – vykurovacie obdobie50,00€
Nájom KD bez kuchyne – mimo vykurovacieho obdobia30,00€
Nájom kuchyne50,00€
Nájom klubovne s bufetom – vykurovacie obdobie25,00€
Nájom klubovne s bufetom – mimo vykurovacieho obdobia15,00€

Prenájom  Kultúrneho Domu (KD) pre ostatných:

Nájom KD bez kuchyne – vykurovacie obdobie150,00€
Nájom KD bez kuchyne – mimo vykurovacieho obdobia120,00€
Nájom kuchyne150,00€
Nájom klubovne s bufetom – vykurovacie obdobie80,00€
Nájom klubovne s bufetom – mimo vykurovacieho obdobia65,00€

Ostatné poplatky spojené s prenájmom KD:

K nájmu KD je potrebné zaplatiť zábezpeku100,00€
Nájom KD obecným organizáciam (vrátane kuchyne)bezplatne
Nájom KD občanom Semerova za účelom karubezplatne
Nájom jedálenských súprav, príborov, pohárov20,00€
Zapožičanie obrusov10,00€

Rozhlasové relácie v Miestnom Rozhlase (MR):

Relácia v MR pre obyvateľov obce Semerovo3,00€
Relácia v MR pre obyvateľov obce Semerovo-Blahoželanie5,00€
Relácia v MR pre iných obyvateľov4,00€
Relácia v MR cez sviatky a v dňoch pracovného pokoja pre obyvateľov obce20,00€
Relácia v MR cez sviatky a v dňoch pracovného pokoja pre ostatných10,00€

Iné služby:

Poplatok za trhové miesto 6,00€
Potvrdenie o veku stavby5,00€
Kopírovanie, tlač, ČB, jedna strana A40,10€/ výtlačok
Kopírovanie, tlač, ČB, obojstranne A40,20€/ výtlačok
Kopírovanie, tlač, ČB, jedna strana A30,20€/ výtlačok
Kopírovanie, tlač, ČB, obojstranne A30,30€/ výtlačok
Kopírovanie, tlač, farebne, jedna strana A40,40€/ výtlačok
Kopírovanie, tlač, farebne, obojstranne A40,60€/ výtlačok
Kopírovanie lekárskych správ pre občanov obce Semerovobezplatne

Prenájom obecnej techniky:

Prenosný krovinorez STIHL FS 460 C5,00 € za ½ hodiny
Prenosný orezavač STIHL HT 1335,00 € za ½ hodiny
Drtič drevnej hmoty do priemeru 3cm HECHT7,00 € / hodina
Nájom traktorovej vlečky 7t10,00 € /deň v rámci obce
Nájom traktorovej vlečky 7t20,00 € /deň mimo obec
Traktor ZETOR 7245 s čelným nakladačom/ príves15,00 € za ½ hodiny
Traktor ZETOR 7245 + mulčovač priekopový MARKS 12030,00 € za ½ hodiny
Traktor ZETOR 7245 + drtič drevnej hmoty do priemeru 6cm22,00 € za ½ hodiny

Prenechávanie hnuteľných, nehnuteľností veci do nájmu nie je nárokovateľné, obec individuálne rozhoduje o tom, komu ich prenechá.
Pri rozhodovaní si obec vyhradzuje právo na uzatvorenie krátkodobého nájmu len s občanmi, ktorí majú uhradené záväzky voči obci a požadovaný dopravný prostriedok/stroj je vo vyhovujúcom technickom stave.
Rozhodovať o prenechávaní vecí i do nájmu je oprávnený starosta obce.

Interná smernica bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva Obce Semerovo uznesením číslo 5/III/2023 a je platná od 14.1.2023Na úvodnú stranu