Súhlas obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doklady a dokumenty

  • Vyplniť žiadosť:

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU OBCE podľa § 32 ods. 2  písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov

Vybavuje:

Sláviková Ildikó
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu