Rybársky lístok

Rybársky lístok si môže občan vybaviť na počkanie priamo v pokladni na Obecnom úrade.

Doklady a dokumenty

 • predložiť občiansky preukaz, pas
 • vyplnené tlačivo

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka 38, ktorý závisí od druhu rybárskeho lístku (týždenný, mesačný, ročný alebo trojročný)
  — týždenný – 1,50 €
  — mesačný – 3 €
  — ročný – 7,00 €
  — trojročný – 17,00 €
  — detský – zadarmo
 • deti do 15 rokov sú oslobodené od poplatku
 • platba v hotovosti

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení

Vybavuje: 

Slobodníkova Soňa
e-mail: sona.slobodnikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu