Rozvojové projekty

Projekt jazykovej učebne a knižnice

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť kvalitu vzdelávania v našej Základnej škole. V rámci projektu bola učebňa vybavená novou výpočtovou technikou, softvérom pre výučbu a knihami..Na úvodnú stranu