Rozvojové projekty

Zvýšenie bezpečnosti v obci Semerovo rozšírením kamerového systému

Riešenie migračných výziev v obci Semerovo

Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci Semerovo prostredníctvom rekonštrukcie verejného osvetlenia

ZMIERNENIE DOPADOV KORONAKRÍZY V OBCI SEMEROVO

Projekt jazykovej učebne a knižnice

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť kvalitu vzdelávania v našej Základnej škole. V rámci projektu bola učebňa vybavená novou výpočtovou technikou, softvérom pre výučbu a knihami..

Program obnovy dedinyNa úvodnú stranu