Vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, na karte uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Formuláre

Doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz

Poplatky

  • bez poplatku

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení

Vybavuje:

Sláviková Ildikó
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu