Mikroregión NOVOZÁMOCKO

Územie regiónu Združenia obcí a miest mikroregión Novozámocko (ďalej len mikroregión) sa rozprestiera v krásnej prírode Karpatskej kotliny na južnej strane západného Slovenska. Je jedným z najteplejších regiónov, niet teda divu, že obľúbeným letným programom obyvateľov i návštevníkov je kúpanie a oddychovanie na kúpaliskách ako aj na piesočných brehoch rieky Váh, Nitra a Malý Dunaj. Nížinný charakter územia s vysokým podielom poľnohospodárskej pôdy ponúka originálne tipy na využitie vidieckeho cestovného ruchu. Tradícia ľudových zvykov a folklórnych aktivít je prítomná v meste aj v našich obciach.

Podľa administratívneho členenia územie mikroregiónu patrí do Nitrianskeho kraja, Novozámockého a Komárňanského okresu.

Strategický cieľ:

• Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo
• Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
• Zvýšiť atraktívnosť a prosperitu územia rozvojom cestovného ruchu

Zmluva mikroregiónu Novozámocko

Stanovy Mikroregiónu Novozámocko

Bližšie informácie o Mikroregióne NovozámockoNa úvodnú stranu