Malý zdroj znečistenia

Doklady a dokumenty

Vyplnené tlačivo

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO, zmenu stavby, zmenu paliva alebo zmeny technolog. zariadenia

Vybavuje: 

Sláviková Ildikó                  
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu