Ako separovať odpad

Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých veľmi dôležitá.

Aj malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. Opätovne odporúčame a pripomíname, PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU!

V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov.

Zber odpadu 2024

Harmonogram zberu odpadu pre 2024 a dodatočné informácie k novému systému nakladania s komunálnym odpadom

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Ročné výkazy o komunálnom odpade obceNa úvodnú stranu