Poslanecký zbor

Volebné obdobie 2022/2026

Poslankyne a poslanci:

  • Ing. Marek Šemelák
  • Ivan Bašťovanský
  • Vladimír Šebo
  • Patrik Solnoky
  • Ing. Mário Tomaštík
  • Ing. Oľga Otrubová
  • Matej Kocán
  • Mgr. Silvia Vetterová
  • Ing. Peter Kardoš

Účasť poslancov na zasadnutiach

X účasť, – neúčasť

od December 2022

Poslanec Priezvisko a Meno13.12.2022
Ing. Marek ŠemelákX
Ivan BašťovanskýX
Vladimír ŠeboX
Patrik SolnokyX
Ing. Mário TomaštíkX
Ing. Oľga OtrubováX
Matej KocánX
Mgr Silvia VetterováX
Ing. Peter KardošX

Rok 2021

Poslanec Priezvisko a Meno23.03.2021
Ing. Peter ČelkoX
Dušan Bagala
Ing. Oľga Otrubová
Ing. Peter KardošX
Michaela Mokrášová
Ing. Marek Pípa, PhD.X
Patrik SolnokyX
Ing. Marek ŠemelákX
Lukáš Žáčik
Oľga Richterová Náhradníčka
Ing. Gabriela Pípová
náhradníčka

Rok 2020

Poslanec Priezvisko a Meno15.4.202021.5.202024.8.20205.10.202012.11.202011.12.2020
Ing. Peter ČelkoXXX XXX
Dušan BagalaXX XX
Ing. Oľga OtrubováXXX XXX
Ing. Peter KardošXXX –XX
Michaela MokrášováXX XXX
Ing. Marek Pípa, PhD.XXX XXX
Patrik SolnokyXX XXX
Ing. Marek ŠemelákXXX XXX
Lukáš Žáčik –
Oľga Richterová NáhradníčkaXX XXX
Ing. Gabriela Pípová
náhradníčka

Rok 2019

Poslanec Priezvisko a Meno11.1.20198.3.201914.6.20196.9.20193.10.201928.10.201914.12.2019
Ing. Peter ČelkoXXXXXXX
Dušan BagalaXXXXXXX
Ing. Oľga OtrubováXXXXXXX
Ing. Peter KardošXXXXXXX
Michaela MokrášováXXXXXX
Ing. Marek Pípa, PhD.XXXXXXX
Patrik SolnokyXXXXXXX
Ing. Marek ŠemelákXXXXXXX
Lukáš ŽáčikX

Rok 2018

Poslanec Priezvisko a Meno29.11.2018
Ing. Peter ČelkoX
Dušan BagalaX
Ing. Oľga OtrubováX
Ing. Peter KardošX
Michaela MokrášováX
Ing. Marek Pípa, PhD.X
Patrik SolnokyX
Ing. Marek ŠemelákX
Lukáš Žáčikx


Na úvodnú stranu