Obecné komisie

Obecné komisie v obci Semerovo sa riadia podľa rokovacieho poriadku a náplne práce komisií a pracovných skupín VZN zo dňa 08.03.2019

Komisia finančno-rozvojová, dopravná a stavebná

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2018 bola uznesením č. 1/VIII/2018 schválená pre 8. volebné obdobie komisia pre Komisia finančno-rozvojová, dopravná a stavebná.

Zloženie komisie:           

Poslanec  Ing. Marek Šemelák – predseda

Poslanec  Ing. Peter  Kardoš – člen

Poslanec  Ing. Peter Čelko – člen

Ivan Bašťovanský –  člen

Marek Lisický – člen

Komisia kultúrno-spoločenská a športová

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2018 bola uznesením č. 1/VIII/2018 schválená pre 8. volebné obdobie komisia pre Komisia kultúrno-spoločenská a športová.

Zloženie komisie:           

poslanec  Patrik Solnoky – predseda

Poslankyňa Michaela Mokrášová  – člen

Poslankyňa Ing. Oľga Otrubová – člen

Komisia bezpečnostno-poriadková a ochrana životného prostredia

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2018 bola uznesením č. 1/VIII/2018 schválená pre 8. volebné obdobie komisia pre Komisia bezpečnosto-poriadková a ochrana životného prostredia.

Zloženie komisie:

poslanec  Ing. Marek Pípa, PhD. – predseda

Poslankyňa Oľga Richterová – člen

Mgr. Jozef Vetter – člen

Kristián Jamečný – člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2018 bola uznesením č. 1/VIII/2018 schválená pre 8. volebné obdobie komisia pre Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.

Zloženie komisie:           

poslanec  Ing. Peter Kardoš – predseda

Poslanec  Ing. Peter Čelko  – člen

Poslanec Patrik Solnoky – člen

Pracovná skupina pre sociálne záležitosti

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2018 bola uznesením č. 1/VIII/2018 schválená pre 8. volebné obdobie Pracovná skupina pre sociálne záležitosti.

Zloženie komisie:           

Anna Šurániová – predsedkyňa

Oľga Lamyová – člen

Ing. Štefan Havlík – člen

Ing. Tibor Havlík – člen

Ing. Peter Čelko, st. – členNa úvodnú stranu