Obecné komisie

Návrhová komisia

Zloženie komisie:           

Ing. Peter Kardoš
Patrik Solnoky
Matej Kocán

Komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná

Zloženie komisie:           

Ing. Marek Šemelák
Ivan Bašťovanský
Ing. Peter Kardoš
Patrik Solnoky
Marek Lisický

Komisia kultúrno-spoločenská a športová

Zloženie komisie:

Patrik Solnoky
Ing. Oľga Otrubová
Matej Kocán
Vladimír Šebo
Kristián Jamečný

Komisia bezpečnostno-poriadková a ochrana verejného záujmu

Zloženie komisie:           

Ing. Mário Tomaštík
Mgr. Silvia Vetterová
Matej Kocán
JUDr. Helena Kontrová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Zloženie komisie:           

Ing. Peter Kardoš
Vladimír Šebo
Mgr. Silvia Vetterová

Pracovná skupina pre sociálne záležitosti

Zloženie komisie:

Mgr. Silvia Vetterová
Zlatica Balážová
Dominika Hatalová
Martina VavrováNa úvodnú stranu