Voľby

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú svojich zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie. Priebeh a podmienky a všetky náležitosti volieb upravuje príslušný zákon. 

Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30.9.2023

REFERENDUM 2023

Samospráva

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby v roku 2018

Výsledky volieb

Voľby v roku 2014

Národna rada SR

Prezident SR

Europarlament

Nitriansky samosprávny kraj

Zápisnica okrskovej komisie o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja 2022Na úvodnú stranu