Miestne organizácie a spolky

Miestna organizácia Matice Slovenskej

Matica slovenská chce prehlbovať u svojich členov pozitívny vzťah k svojej vlasti, domovine svojich predkov, a tak upevňovať národnú hrdosť a vlastenectvo; národne aktivizovať a zjednocovať všetkých občanov a to bez rozdielu národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti.

Poslaním Matice je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Zapájať mládež do kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty.

Pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoj.

MO MS v Semerove bola založená  pánom riaditeľom  Základne školy Semerovo  Štefanom Ujčekom. Svoju činnosť obnovila MO Matice slovenskej PaedDr. Janka Mičeková a jej folklórny súbor Lipka pri MO MS , ktorý úspešne reprezentoval našu obec. Úspechom bola nahrávka štábu Slovenskej televízie “ V izbe starej matere “ v materskej škole, ktorá bola prvou národopisnou ukážkou tradícií našej obce, pod patronátom Alžbety Havranovej. však Druhá národopisná expozícia je stále vo vstupnej hale základnej školy. V roku 1998 sa uskutočnili opäť dve nahrávky Slovenskej televízie /STV/ do relácie “ Juh Slovenska „.

7.3.2009 sme pod vedením MO MS začali pracovať na poli kultúrnospoločenského života so súborom Semerovčan . Súbor Semerovčan pracuje pod vedením  MO MS v  Semerove  a preto všetky podujatia organizujeme spolu . Okrem kultúrnych podujatí sa spolu s MO Slovenskej národnej strany zúčastňujeme s programom, pri kladení vencov pri pamätníku Druhej svetovej vojny v Semerove, pri podujatí Vatry zvrchovanosti, MO MS v Semerove 1 krát ročne  dá odslúžiť svätú omšu za  národných buditeľov našej obce:

Súbor Semerovčan

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol Slovo.“ Keď sa píšu dejiny, rozmýšľa sa o tom, čo bolo na začiatku. I ja by som chcela pripomenúť, že keď súbor SEMEROVČAN pred 25 rokmi začínal,  tak naším hlavným  cieľom bolo pripomenúť nám, naším deťom, mladej generácii v našej obci ako sa kedysi žilo, pracovalo  a zabávalo. Cieľom bolo priblížiť naše zvyky, naše malebné piesne, skrátka oživiť  folklórnym programom naše vystúpenia. Slávenie fašiangov sme začínali pod názvom  „Z izby starej matere„ kde sme v MŠ vtedy pod vedením Alžbety Havranovej, mali zhotovenú izbu so zozbieraných  krojov, nábytkov, remeselníckych zariadení, ktoré sme postupne využívali pri scénkach  nášho vystupovania , a tak sme sa snažili priblížiť, hlavne našej mládeži,  všetky  dostupné pracovné náradia, ktoré používali naši predkovia pri práci na poliach  a pri remeslách. Začínali sme páraním peria.

V programe vystupovali tak ako teraz, všetky generácie od Materskej škôlky cez Základnú školu, mládež  až po naše tety, Mária Ivaničová, Magdaléna Szabová, Gabriela Klimáková, Mária Šáteková,  Jarmila Martoníková, Ficová, Juhásová, s mladšou generáciou Šemeláková, Čelková, Slobodníková,  Šimová, Danišová, Štefániková, ktoré nám spievali a rozprávali vlastné príhody  a príhody svojich blízkych zo svojho okolia.

Ďalšie roky sme  priadli, tkali na krosnách, ktoré sme mali ako kulisy na pódiu, obšívali vrecia, vo svojich scénkach sme miesili a piekli chleba, mali sme zabíjačku a výrobu zabíjačkových špecialít, plietli sme korbáče a košíky, remeselnícke práce ako drôtovanie, vyšívali sme prestierania a výbavy pre dievky, priblížili sme vám prácu na poli pri pestovaní kukurice,  ako sa spracovali sa využívala na živobytie,  ďalej  práce s pestovaním zemiakov- pri tom sme piekli zemiakové placky, počas týchto scénok sme rozprávali v každom programe o tom ako sa tie ktoré remeslá voľakedy robili,  hovorené  slovo sme sprevádzali  ľudovými piesňami, z dávnych čias, ktoré nás naše tety naučili . Na konci, každého programu naša mládež  spievala,  tancovala  folklórne spevy a tance. Naše deti tiež doprevádzali spevy harmonikou, husľami a klarinetom. V prvých rokoch  tance a spev doprevádzala aj živá kapela našich muzikantov pána Bohoša (šrotáka), pána Šormana, Kukiho, a Rozenberga. Neskoršie, keď im už zdravie nedovoľovalo, tak sme si hudbu zaobstarali cez techniku.

Do našich scenárov sme postupne zapracovávali divadelné hry ako Kubo, Ženský zákon, Frajerôčka, Tri vrecia zemiakov a Škriatok.

V roku 2009 sme fašiangovali so spevákmi  a hercami  v Galakoncerte REPETE, v 2010 roku sme pripravili  Fašiangové TELEVARIETE.

Skupina Drišľak s jeho hostia k nám zavítali v roku 2011 v podaní nášho súboru.

V roku 2012 sme sa zabávali  v našom podaní so skupinou  Senzus.  V 2013 bol program z Kaviarne Slávia, a  k nám naozaj zavítala i televízia Markíza spraviť s nami reportáž, tiež zabaviť sa a pochutnať si na vynikajúcich šiškách. Programom „  Aj tak sme stále  frajeri“ sme  sa predstavili v 2014.

Legendy  Semerovčanu  tak sme nazvali 20 výročné vystúpenie nášho súboru v roku 2015.  Pozvali sme na vystúpenie  i bývalých členov súboru a zaspomínali sme si na  prekrásne časy z minuloročných vystúpení a preto  sme do programu vsunuli nami vybrané najkrajšie čísla z predchádzajúcich vystúpení. Vzdali sme úctu bývalím naším členom, ktorí už nie sú medzi nami.

V roku 2016 sme vystúpili s programom KTOSI JE ZA DVERAMI. V 2017 sme  vystúpili s programom TVOJA TVÁR ZNIE POVEDOME.

Isto to nie je tak dobre maskované, ale naši divadelníci a speváci súboru Semerovčan sa do toho vkladajú celou dušou. Na  ľudovú nôtu sme prešli v 2018 s názvom SEMEROVO SPIEVA S HARMONIKAMI. Predstavili sme sa  s krásou ľudových piesní , zvykov a tancov. Súbor sme rozšírili o spevácky chlapský zbor. V programe  FAŠIANGY V SEMEROVE v roku 2019 sme   začínali so zabíjačkou,  kde sme  pripravili zabíjačkové špeciality. Prvý krát sme vo fašiangových maskách a s hudbou prechádzali  dedinkou, aby sme sa stretli  s ľuďmi, ktorý už nemajú takú možnosť prísť do kultúrneho domu. Po skončení sprievodu sme sa  spolu ako jedna rodina  zabávali, spievali a tancovali so súborom Semerovčan.

V  roku 2020 sme oslávili 25 výročie súboru Semerovčan. S názvom ŠTVRŤSTOROČIE SEMEROVČANU  sme sa predstavili programom z histórie súboru. Program sme  spestrili piesňami a tancami.

Naša mládež a vekové generácie, ktoré sú v našom  súbore dokážu veľmi veľa. Som s nimi celé dlhé hodiny a poviem Vám je to veľmi dobrý pocit, pracovať s nimi, dodávajú energiu, vdychujú život všetkým podujatiam.

Svojimi vystúpeniami  chceme rozdávať radosť, smiech a lásku. Pri nacvičovaní  jednotlivých programov,  si upevňujeme medziľudské vzťahy a priateľstvá. Každoročne staviame máj v predvečer 1. Mája s kultúrnym programom.  Letné prázdniny detí  začíname s akciou Spolu sa hrajme – Rozprávkový les.Tretím rokom spolu organizujeme s Obecným úradom deň remesiel  na Obecné dni . V Základnej škole  programom školských detí zo súboru Semerovčan  spoluorganizujeme „Deň otcov, matiek a rodiny„ a „Úctu k starším“. Svojím programom a tancami sme sa podieľali i na projektoch – vystúpeniach po okolitých dedinách, fašiangovými programami sme boli v Podhajskej a Dvoroch nad Žitavou. Podielali sme sa na projekte „Svadba„ v Dvoroch nad Žitavou. Do obci Branovo nás pozvali s našim programom na „Deň levandule „  kde sa ako sprievod  chodili po celej dedine, spievali a hrali.

Náš súbor je naša rodina – rodina detí mládeže dospelých a i starších ľudí, ktorí si  vedia nájsť čas, vôľu , aby sne spolu prežívali krásne chvíle, spoznali sa, rozdávali  radosť a lásku, zaspievali si i zahrali svoje divadielka. Som vlastne šťastný človek, keď môžem byť  tiež okrem svojej rodinky i z divadelnou rodinkou, kde sú úplne úžasní ľudia. 

Divadlo Úsmev

Divadlo Úsmev vzniklo v roku 2010 na podnet skupiny mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud tradícií a zachovávaných zvykov.Občianske združenie Úsmev z radosti (Ochotnícky divadelný súbor úsmev) vzniklo v roku 2010 pri príležitosti 800-tého výročia obce Semerovo.     

Režisérkou a vedúcou súboru od roku 2010 bola Jaroslava Košánová, ktorá to mala celé pod palcom a vždy skvele zorganizované. Prvé predstavenie v roku 2010 bol muzikál Na skle maľované a Jasličková slávnosť – Vianočný príbeh. V roku 2011 sme sa vám predstavili divadelnou hrou Kubo a v roku 2012 hrou Pani richtárka a Vianočné predstavenie Popoluška. V roku 2013 sme vám predstavili divadelnú hru od Jána Palárika – Dobrodružstvo pri obžinkoch. V roku 2014 to bola divadelná komédia CHARLEYHO TETA a rozprávka Alica v krajine zázrakov, v roku 2015 sme sa Vám predstavili hrou Ženský zákon a Legendárnou rozprávkou Semerskýýý Mrázik.V roku 2016 sme si pre Vás pripravili veľký projekt Muzikál Perinbaba od Ľubomíra Feldeka a tak tiež predstavenie Snehová kráľovná v podaní našich najmladších divadelníkov. Premiéra novej rozprávky Luskáčik v roku 2017 a zároveň v tom roku bola aj derniéra muzikálu Perinbaba v podaní hercov divadla Úsmev.V roku 2018 to bola komédia Ty budeš moja! alebo Nevesta pre milonára. Spájali sme sa  s divadlami na Slovensku prostredníctvom Noci divadiel kde sme sa zúčastnili 6.ročníkov. Sme veľmi radi že našou krstnou mamou sa stala všetkým dobre známa herečka SND pani Zuzana Kronerová. Ako Divadelný súbor Úsmev sme v obci usporiadali 4. ročníky Divadelného plesu , 1. ročník Oldies párty rádia Vlna a 2. ročníky Juniálesu. Divadelný súbor dostával rôzne ponuky na hranie a svojimi divadelnými predstaveniami sme potešili divákov aj v iných obciach ako len v Semerove.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali a podporovali nás v našej práci. Veľká vďaka patrí naším spoluobčanom, ktorí nás podporovali svojou účasťou na predstaveniach. Naše poďakovanie patrí aj obecnému úradu, ktorí nás finančne podporoval.

Ešte raz všetkým srdečne ďakujeme!!!

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami Semerovo

V rámci okresu je to zmiešaná organizácia : invalidi a dôchodcovia. Organizácia vznikla v osemdesiatich rokoch minulého storočia podľa niektorých preukazov členov, ale prvá písomná dokumentácia o činnosti existuje od roku 1994.

Súčasný členovia výboru :   
Ľudmila Javorková               predseda
Mária Baloghová                  pokladníčka
Mária Maceková                   kontrolórka
Oľga Gulisová                      členka výboru
Katarína Kečkéšová             členka výboru
Eva Chovanová                    členka výboru

Zväz má 27 členov, z toho 9 mužov a 18 žien. Vekový priemer je 69 rokov.

Naše aktivity:
výročná členská schôdza – jubilanti
Športovo-relaxačný deň organizovaný okresným zväzom
Fašiangové slávnosti – pečenie šišiek
Spolu sa hrajme – pomoc pri akcii
Obecný deň – príprava špecialít a domácich koláčov
Gurmán fest v Dvoroch nad Žitavou – príprava špecialít

Napriek tomu, že sú v členovia zväzu vekovo starší , pomáhajú pri všetkých akciách, ktoré organizuje Obec Semerovo.  Ak máte voľný čas a chuť môžete sa do tejto organizácie prihlásiť. Stačí kontaktovať niektorého člena výboru.Na úvodnú stranu