Plán hosp. a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo.Na úvodnú stranu