Vzácne pamiatky

Najvzácnejšia pamiatka:  Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného:

Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu

Ďalšia vzácna pamiatka je prvá písomná zmienka o obci z roku 1210:

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1210

Obec uložila posolstvo s dokumentmi o histórii, súčasnosti obce a Slovenska pre generácie v 22. a 23. storočí do základného kameňa novej zvonice a do Oblastného archívu v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre.

Zaujímavosťou je kopec Hradište – Váraš, pôvodne asi keltská mohyla, sídlo Slovanov, kniežacie hradisko vyplienili starí Maďari, Tatári a Turci, vrátane osady.

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie postavili v barokovom slohu v roku 1712, bez veže na mieste pôvodného spustošeného. Kanonická vizitácia z roku 1780 spomína drevenú zvonicu so zvonom pri kostole, jej osud je neznámy, zvonicu ani pri rekonštrukciách kostola Semerovčania nepostavili.

Historická pečať je z roku 1775.

Židovský cintorín sa spomína už v roku 1777, je dôkazom existencie židovskej komunity, ktorá zanikla počas II. svet. vojny v koncentračných táboroch, umučeným rodákom manželom Buchingerovcom je venovaná pamätná tabuľa. Potomkovia židovských spoluobčanov zo Semerova žijú v USA, Kanade, Anglicku a Izraeli. Židovský cintorín pod patronátom obce bol obnovený a je udržiavaný od roku 1995. Medzi rarity cintorína patrí náhrobný kameň s odkazom pre budúcnosť a náhrobný kameň rabína Isaca Beuera pochovaného v r. 1852 vo veku 94 rokov, ktorého hrob pravidelne navštevujú prapravnuci rabíni z Londýna a USA.

Stará zvonica je z roku 1840 s tromi zvonmi, obnovená socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1836 a socha sv. Floriána z rokov 1866-68.Na úvodnú stranu