Obecný úrad

Kontakty

Adresa: 941 32 Semerovo č. 345

číslo e-schránky
uri schránky ico://00309257

Kód obce: 0503533
IČO: 00309257
DIČ: 2021060778
IČ DPH: Nie je platca DPH

Bankové spojenie

bežný účet  SK63 0200 0000 0001 7212 0172

GPS 

48° 0′ 37.8199738″ N
18° 21′ 32.3874378″ E

Peter Čelko, Ing.Starosta obce+421 905 634 035
starosta@semerovo.sk
Jamečná Marta, Ing.Samostatná odborná pracovníčka
– účtovníctvo                                        
– rozpočtovníctvo
– ochrana osobných údajov
– zástupca matrikára
+421 35 6474 101
marta.jamecna@semerovo.sk
Slobodníková SoňaSamostatná odborná pracovníčka
– pokladňa                                           
– evidencia obyvateľstva
– poplatok TKO
– zástupca matrikára
– správa cintorína
– vedúca MKS
– knižnica
– správa registratúry
– hlásenie MR
– podateľňa
+421 35 6474 101
+421 35 500 80
sona.slobodnikova@semerovo.sk
Sláviková IldikóSamostatná odborná pracovníčka           
– matrikárka  – práca v CISME, osvedčovanie podpisov a listín
– správa miestnych daní – daň z nehnuteľnosti , daň za psa 
– stavebná činnosť  /ohlásenia,  jednoduché stavby, prípojky, pozemné komunikácie/
– životné prostredie  /výrub drevín, zdroj znečisť. ovzdušia, vodné stavby/
– evidencia súpisných čísiel domov a budov
– evidencia a licencie pre hazardné hry
– evidencia a registrácia rybárskych lístkov
– evidencia SHR
– sociálne služby
– evidencia CO
+421 35 6474 101
ildiko.slavikova@semerovo.sk


Na úvodnú stranu