Futbalové ihrisko, ihrisko v škole

Detské ihrisko

Pri artézskej studni obec Semerovo vybudovala certifikované moderné detské ihrisko. Súčasťou ihriska sú aj lavičky a vodník na rybačke, ktorý sa k nám pridal v roku 2020.

Multifunkčné ihrisko

V areály základnej školy v Semerove sa nachádza aj multifunkčné ihrisko pre rôzne loptové športy. Ihrisko bolo do prevádzky uvedené v roku 2018.

Pri využívaní multifunkčného ihriska sa riadi prevádzkovým poriadkom a časovým rozvrhom multifunkčného ihriska

Futbalové ihrisko

Futbalový areál sa nachádza v časti obce „Pod Várašom“. Viac inforácii o ihrysku aj futbalovom klube nájdete v časti „Organizácie a spolkyNa úvodnú stranu