Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

POTREBNÉ DOKLADY:

  1. platný občiansky preukaz matky a otca
  2. právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
  3. úmrtný list manžela, ak je matka dieťaťa vdova

POPLATOK:

  • bez poplatku

Vybavuje:

Ildikó Sláviková
e-mail: ildiko.slavikova@semerovo.sk
tel.: +421/35 64 74 101Na úvodnú stranu