Oznam o odpredaji majetku obce

Obec Semerovo momentálne neponúka žiadny majetok na odpredaj.Na úvodnú stranu