Cenníky a sadzobníky poplatkov

Relácia v miestnom rozhlase                                       3,-
Relácia v MR cez sviatky a dňoch pr. pokoja 10,-
Relácia v MR – blahoželania5,-
Za užívanie verej. priestranstva 5,-
Smetná nádoba plastová 120 l 17,64
Smetná nádoba plastová 240 l 31,13
Poplatok za odpad20,13
Poplatok za odpad – zľava10,07
Poplatok za psa5,40
Občan Semerova:
Prenájom KD – vykurovacie obdobie 30,-
Prenájom KD – mimo vykur. obdobia 25,-
Prenájom klubovne – vykurovacie obdobie 15,-
Prenájom klubovne – mimo vykur. obdobia 10,-
Občan inej obce:
Prenájom KD – vykurovacie obdobie120,-
Prenájom KD – mimo vykur. obdobia100,-
Prenájom klubovne – vykurovacie obdobie60,-
Prenájom klubovne – mimo vykur. obdobia50,-


Na úvodnú stranu