Rozlúčková slávnosť v MŠ Semerovo 27.6.2019Na úvodnú stranu