Fašiangové slávnosti 2020 v Semerove / 25. výročie súboru Semerovčan

Video neprešlou úpravou (strihom)Na úvodnú stranu