VZN 2/2021_návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 2/2021 spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanieNa úvodnú stranu