Svet plastelíny v MŠ Semerovo

Materská škola sa zapojila do projektovej výzvy „jeseň“2021 SVET PLASTELÍNY.

Účelom projektu je podporiť inštitúcie a organizácie, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.

Plastelína spĺňa všetky požiadavky relevantných právnych predpisov Európskej únie o výrobe hračiek. Obsahuje výlučne prírodné materiály a je vyvinutá špeciálne na účely hry.

Viac informácii o výhodách práce s plastelínou nájdete na tomto odkaze:

https://www.svetplasteliny.sk/preco-plastelina/Na úvodnú stranu