Odpredaj majetku obce

Obec ponúka na predaj dve nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Semerovo formou verejnej obchodnej súťaže. Podmienky VOS aj s fotkami nájdete na webe obce Semerovo pod týmto odkazom:

Oznam o odpredaji majetku obceNa úvodnú stranu