Uznesenie číslo VIII/21/2022 (10.06.2022)Na úvodnú stranu