Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Vymenovanie za zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnika do miestnej volebnej komisie

Počet obyvateľov obce Semerovo ku dňu vyhlásenia voliebNa úvodnú stranu