Uznesenie číslo VIII/22/2022 (9.9.2022)Na úvodnú stranu