Zápisnica okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja 2022Na úvodnú stranu