Obecné zastupiteľstvo 15.11.2022 – videozáznam

Prvá časť:

Druhá časť:Na úvodnú stranu