Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základne školy č. 110, 941 32 SemerovoNa úvodnú stranu