Predstavenie nového webu obce Semerovo

  01.07.2021  |  Autor: admin

  Dnešným dňom spúšťa obec Semerovo svoje nové webové stránky. Svojim obsahom sme sa snažili sprehľadniť usporiadanie informácii, prispôsobiť stránky aj pre ich komfortné prehliadanie na mobilných zariadeniach a v neposlednom rade aj vylepšiť ich vzhľad a funkcionality .

  Dúfame, že sa budú páčiť aj Vám. Na stránkach a ich obsahu budeme ďalej pracovať.

  Radi uvítame aj návrhy na vylepšenia.

  Váš tím Obecného úradu a poslanci obce Semerovo.


  Virtuálny cintorín Semerovo

  28.03.2021  |  Autor: admin

  Obec Semerovo zabezpečila virtuálny prístup do cintorína v obci Semerovo, ktorá je aj správcom cintorína.

  Na mape cintorína si môžete nájsť hrobové miesta svojich zosnulých. Kliknutím na hrobové miesto sa vám zobrazí fotografia hrobového miesta s popisom zosnulých a informácie o uzatvorenej nájomnej zmluve.

  Svojim zosnulým môžete zapáliť virtuálne sviečku. Sviečka bude zobrazená na obrázku hrobového miesta a zároveň ako plamienok na mape cintorína. Doba “horenia“ sviečky je 48 hodín.

  Hrobové miesta majú farebné značenie , čo ktorá farba znamená sa dočítate v legende, ktorá je pod mapou cintorína. V rámci virtualizácie cintorína bude jeho mapa aj s popismi umiestnená aj pred vstupom na cintorín.

  Upozorňujeme občanov, ktorí už majú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta, že čísla a sekcie sa im nebudú zhodovať s mapou cintorína, nakoľko sa na novo digitalizoval celý cintorín bol rozdelený do nových sekcií a hrobom boli pridelené nové čísla.

  Uzatvorené nájomné zmluvy boli nahraté do nového programu a boli im pridelené nové reálne čísla hrobového miesta ,ktoré sa zhodujú so súčasnou mapou cintorína. Odporúčame vám hľadať hrobové miesto podľa mena a priezviska zosnulého, alebo priamo na mape, kde sa vám spolu s číslom hrobového miesta zobrazí meno a priezvisko zosnulého.

  Navštíviť virtuálny cintorín môžete na tomto odkaze: http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2406


  |  1  |  2  |    |  6  |  7